MorrRingens Grön hälsa och omsorg - Föreläsningar

Föreläsningar

Jag står för att alla kan arbeta.

Jag åker gärna ut och berättar om den unika miljö Gården är för att rehabiliteras tillbaka till arbetslivet igen och få en fungerande vardag.


– Jag tycker att det är viktigt att ge tillbaka till samhället i den mån man kan.
Gården har visat sig vara en fantastisk plats att hitta tillbaka till livet och framförallt då arbetslivet igen.
Efter min egen resa från 100% sjuk till 100% frisk har jag andra erfarenheter än många andra. Att känna att jag är den enda som kan fixa allt rätt igen är många gånger väldigt tyngande och kan få vem som helt på fall, förutom att vara sjuk. Det viktigaste i en rehabiliteringsprocess är just den vetskapen att du måste göra jobbet själv, visst kan du få viss hjälp och assistans från olika myndigheter.


Jag delar med mig om vad som blev min räddning och livlina att komma vidare för att ta nästa steg. Kunskap i personlig utveckling, djur och natur gjorde mig frisk och hindrade mig att sitta och tycka synd om mig sig och göra mig till ett offer. 


Jag har medverkat i ett bokprojekt Hälsa & Folkbildning med över 100 andra skribenter som alla skriver om Hälsa i någon form, jag medverkar i bok 2 och 3. Den första och andra boken har kommit ut på marknaden och bok 3 kommer vårvintern 2017. Slutligen kommer bok 4 hösten 2017.

I bok 4 berättar jag om hur jag använder Naturunderstödd rehabilitering från min gård för de deltagare som kommer till MorrRingens Grön Hälsa & Omsorg.

Hälsa innefattar så mycket och att ha hälsa är vårt eget personliga ansvar.

 

Hemsida av Johansson & Winge